MENU
KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA MAJLIS PERBANDARAN TEMERLOH
 
Majlis Perbandaran Temerloh mempelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIBD) dalam Gred G2 di bawah Kategori CE 14 Landskap) dan CE21 (Kerja-Kerja Am Kejuruteraan Awam) mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) serta Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang beralamat di Daerah Temerloh, Daerah Bera, Daerah Maran sahaja dibenarkan menyertai kerja-kerja sebut harga berikut:
 
1. MPT/6/2/158/KEHP/TPI-01/2024 - CADANGAN PEMBANGUNAN LANDSKAP PERSEKITARAN KEHIDUPAN DI TAMAN PULAI IDAMAN, TEMERLOH PAHANG.
 
Borang Sebutharga boleh didapati di Jabatan Landskap, Majlis Perbandaran Temerloh, waktu pejabat bermula 24.05.2021 (Jumaat).
 
Kontraktor diwajibkan menghadiri di Jabatan Landskap, Majlis Perbandaran Temerloh untuk sesi taklimat dan lawatan tapak pada 24.05.2024 (Jumaat) Jam 9.30 pagi.
 
Borang Sebut Harga yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukan ke dalam Peti Sebut Harga di Jabatan Landskap, Majlis Perbandaran Temerloh tidak lewat dari jam 12.00 tengahari, pada 31.05.2024 (Jumaat)
 
Jangan lupa LIKE, FOLLOW dan SHARE !
Tiktok: @mptemerloh
Instagram: @majlisperbandarantemerloh
BAHAGIAN PERHUBUNGAN AWAM DAN PEMBANGUNAN BELIA
Tender Ref: 
MPT/6/2/158/KEHP/TPI-01/2024
Tender Closing Date: 
Jumaat, 31 Mei 2024