MENU

PERMOHONAN MENDAPATKAN MAKLUMAT MAJLIS PERBANDARAN TEMERLOH

Jika anda mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat mengenai Majlis Perbandaran  Temerloh, sila kemukakan dengan mengisi Borang Permohonan Akses Maklumat secara dalam talian (online).

Anda juga boleh menghantar permohonan secara rasmi ke :
Majlis Perbandaran  Temerloh
Jalan Ahmad Shah
28000, Temerloh Pahang

No Tel: 09-2901477
No Faks: 09-2901664
E-mel: aduan@mpt.gov.my