MENU
Polisi Objektif Kualiti Jabatan Kejuruteraan

 

"Kami beriltizam menyediakan prasarana yang lengkap secara terancang untuk keselesaan Warga Perbandaran melalui perkhidmatan yang professional dan telus."

Di dalam memenuhi Polisi Kualiti ini, kami mengamalkan Pengurusan Kualiti Menyeluruh dengan objektif-objektif berikut:

 • Menyediakan kemudahan prasarana secara profesional.
 • Menambahbaikkan kemudahan prasaran secara berterusan.

   

  Piagam Pelanggan Jabatan Kejuruteraan
  • Memproses permohonan kelulusan pelan kerja tanah,jalan dan peparitan dan bangunan dalam tempoh 9 minggu.
  • Memproses kelulusan bayaran kemajuan dalam tempoh 4 minggu.
  • Memproses permohonan kelulusan lampu jalan dalam tempoh 2 minggu.