MENU
Polisi Objektif Kualiti Jabatan Kewangan

"Kami dengan penuh iltizam akan sentiasa mesra dengan pelanggan kami dengan memberi perkhidmatan yang berkualiti."

Di dalam memenuhi Polisi Kualiti ini, kami mengamalkan Pengurusan Kualiti Menyeluruh dengan objektif-objektif berikut:

  • Sentiasa proaktif dalam melaksanakan kerja.
  • Menambahbaikan kualiti keseluruhan perkhidmatan yang diberikan oleh Bahagian Kewangan secara berterusan.
  • Mengamalkan Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan MS ISO 9001:2015

 

Piagam Pelanggan Jabatan Kewangan
  • Penyata Kewangan Bulanan akan dibentangkan di setiap Persidangan Penuh.
  • Menyediakan Penyata Kewangan Tahunan sebelum 31 Mei setiap tahun.
  • Menyedia dan memberi perkhidmatan kaunter yang cekap dan mesra.
  • Menyediakan Belanjawan Berimbang setiap tahun.
  • Menyediakan proses pembayaran pesanan tempatan dan 'invoice' dalam tempoh dua minggu daripada terimaan di Bahagian Kewangan.