MENU

Secara keseluruhannya, daerah Temerloh mempunyai pelbagai kemudahan beribadat sama ada Islam mahupun bukan Islam. Antara kemudahan tersebut adalah masjid, surau, kuil, tokong, dan gereja. Terdapat 81 buah masjid, 161 buah surau, 2 buah tokong, 3 buah kuil dan 1 buah gereja di Daerah Temerloh.