MENU

APLIKASI MOBILE TOURISM TEMERLOH ADALAH MERUPAKAN SATU MEDIUM PROMOSI PRODUK PERLANCONGAN DAERAH TEMERLOH KEPADA PELANCONG DI DALAM DAN DI LUAR NEGARA. APLIKASI MOBILE TOURISM TEMERLOH TELAH DIBANGUNKAN OLEH BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT , MPT SECARA PEMBANGUNAN DALAMAN (INHOUSE DEVELOPMENT). APLIKASI MOBILE INI BOLEH DIMUATTURUN MELALUI GOOGLE PLAY BAGI PENGGUNA TELEFON ANDROID, APPS STORE BAGI PENGGUNA TELEFON iOS APPLE DAN MICROSOFT STORES BAGI PENGGUNA TELEFON WINDOWS. KATA KUNCI CARIAN APLIKASI MOBILE INI IALAH TOURISM TEMERLOH. APLIKASI MOBILE INI DAPAT MEMBANTU PELANCONG DARI SEGI PANDU ARAH KE TEMPAT LOKASI MENARIK DENGAN PENGAKTIFAN TEKNOLOGI GPS. APLIKASI MOBILE INI ADALAH PERCUMA UNTUK DIMUATTURUN.

VIDEO TOURISM TEMERLOH