MENU

Panduan

Senarai Garis Panduan yang digunakan oleh Majlis Perbandaran Temerloh :

  • Garis Panduan Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.
  • Garis Panduan Jabatan Lanskap Negara Siri Jln/GP001/2001.
  • Garis Panduan dan Piawaian Perancangan, Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa.
  • Panduan Perbendaharaan dan Tatacara Pengurusan Stor. Panduan dan Tatacara Perolehan 1995.
  • Kaedah-Kaedah Hiburan 1996.
  • Penentuan Kerja Dalam Projek [Spesifikasi] Kerajaan Malaysia.
  • Arahan Perbendaharaan.
  • Kelulusan SIRIM.
  • Arahan Perbendaharaan.
  • Arahan Keselamatan.
  • Arahan Perkhidmatan.
  • Syarat - Syarat Lesen.
  • Perjanjian Penyewa Gerai dan Pasar.
  • Garis panduan/Piawaian Perancangan Tapak Pelupusan Sisa Toksid dan Sisa Pepejal
  • Garis panduan/Piawaian Perancangan Pembangunan Sejagat
  • Garis panduan/Piawaian Perancangan Kawasan Perindustrian
  • Garis panduan/Piawaian Perancangan Perumahan Pekerja Kilang
  • Senarai panduan umum yang dikeluarkan oleh pihak majlis seperti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan,cara pembayaran denda dan sebagainya
Kemaskini Terakhir: Sabtu, 23 Jun 2018 - 9:23pm