MENU

Objektif Bahagian Audit Dalam, Integriti dan Ketirisan Hasil

Mempertingkatkan tahap kecekapan dan keberkesanan aktiviti MPT melalui penelitian, pemerhatian, penilaian, dan pertimbangan cadangan-cadangan berdasarkan prinsip dan apa jua ketetapan MPT.
 

 

Piagam Pelanggan Bahagian Audit Dalam, Integriti dan Ketirisan Hasil

  • Adil didalam setiap penelitian, pemerhatian, penilaian dan pertimbangan cadangan.
  • Tegas didalam mempertahankan prinsip, peraturan, dan apajua ketetapan MPT.

 

Fungsi Bahagian Audit Dalam, Integriti dan Ketirisan Hasil

  • Membuat pemantauan dan pemeriksaan bagi akaun dan audit pengurusan.
  • Membuat teguran dan perakuan bagi memantapkan akaun dan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi.
  • Menyelaras teguran Audit setiap Bahagian / Unit Majlis Perbandaran Temerloh.