MENU

Untuk makluman, Perkhidmatan Kaunter Penerimaan Hasil MPT di Ibu Pejabat MPT, Jalan Ahmad Shah Temerloh tidak beroperasi pada 29 dan 30 Ogos 2020 ini. Sebarang urusan pembayaran cukai taksiran pada tarikh tersebut boleh dilakukan secara atas talian.