MENU
 1. Permohonan Kebenaran Merancang (Kategori Kecil) dalam tempoh maksimum 98 hari.
 2. Permohonan Kebenaran Merancang (Kategori Sederhana) dalam tempoh maksimum 99 hari.
 3. Permohonan Kebenaran Merancang (Kategori Besar Jenis A) dalam tempoh maksimum 300 hari.
 4. Permohonan Kebenaran Merancang (Kategori Besar Jenis B) dalam tempoh maksimum 115 hari.
 5. Permohonan Pelan Jalan dan Parit & Pelan Kerja Tanah dalam tempoh maksimum 92 hari.
 6. Permohonan Pelan Lampu Jalan dalam tempoh minimum 33 hari.
 7. Permohonan Pelan Bangunan dalam tempoh maksimum 92 hari.
 8. Permohonan Pelan Landskap dalam tempoh maksimum 98 hari.
 9. Permohonan kelulusan pelan tambahan pindaan rumah kediaman iberi pertimbangan dalam tempoh 5 hari bekerja.
 10. Penilaian Cukai Taksiran akan dibuat dalam tempoh 2 bulan dari tarikh lawatan CCC diadakan.
 11. Keputusan bantahan akan diberi maklum balas dalam tempoh 14 hari selepas pendengaran bantahan.
 12. Keputusan permohonan gerai akan dikeluarkan dalam masa satu bulan selepas temuduga diadakan.
 13. Salinan perjanjian sewaan yang telah ditandatangan akan diserahkan kepada penyewa dalam tempoh satu bulan selepas perjanjian sewaan ditandatangan.
 14. Permohonan pindahmilik akan dibuat dalam tempoh satu hari selepas permohonan lengkap diterima.
 15. Permohonan lesen yang lengkap akan diproses dan diberi pemakluman keputusan dalam tempoh seperti berikut:
  • Lesen Premis Perniagaan Berisiko - 30 hari dari tarikh terima borang permohonan lengkap
  • Lesen Premis Perniagaan Tidak Berisiko - 7 hari dari tarikh terima borang permohonan lengkap.
 16. Aduan yang diterima akan disiasat dan diberi maklum balas tindakan dalam tempoh 15 hari bekerja.