MENU
LAWATAN PEMANTAUAN ADUAN YANG DITERIMA OLEH MAJLIS PERBANDARAN TEMERLOH
 
Pihak Majlis Perbandaran Temerloh melaksanakan pemantauan di tapak berdasarkan aduan-aduan diterima bagi memastikan segala aduan yang diterima dapat diselesaikan dengan segera.
 
Tindakan pemantauan bersepadu diantara jabatan-jabatan di Majlis Perbandaran Temerloh telah melaksanakan tindakan segera aduan berkaitan burung walit, longkang dan masalah kacau ganggu kejiranan rumah kosong. Lokasi-lokasi aduan ini telah diberi notis pemberhentian operasi dan tindakan pembersihan kepada pemilik premis-premis yang terlibat.
 
 
Last Updated: Tuesday, 19 January 2021 - 1:59pm