MENU
PERINGATAN KEPADA SEMUA PEMILIK HARTA.
 
Majlis Perbandaran Temerloh (MPT) sedang menjalankan operasi tunggakan cukai taksiran. Sila jelaskan tunggakan cukai sebelum harta anda disita.