MENU
Notis Pemakluman:
 
Adalah diingatkan kepada semua pemilik bangunan supaya mendapatkan kelulusan pelan bangunan sebelum kerja-kerja tambahan ubah suai atau membina bangunan baru dijalankan.
 
Tindakan undang-undang boleh diambil kepada pemilik yang didapati engkar dengan arahan ini termasuk membawa kes ke mahkamah dan jika disabitkan boleh dikenakan tindakan roboh dan denda sehingga tidak lebih RM50,000.00. Perkara ini selaras dengan AKTA 133, AKTA JALAN PARIT DAN BANGUNAN 1974.