MENU

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
Photo Name Designation Tel Fax Email
Ts. Subhan Bin Shahudin, AMP. Pegawai Teknologi Maklumat F44 092901778 092901664 subhan@mpt.gov.my
BAHAGIAN PELESENAN
Photo Name Designation Tel Fax Email
En. Muhammad Danial Bin Jamaludin Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U42 092901778 092901664 danial@mpt.gov.my
BAHAGIAN PUSAT SETEMPAT
Photo Name Designation Tel Fax Email
En. Nor Akhirudin Bin Mohamad Nazri Pegawai Perancang Bandar Desa J44 092901778 092901664 akhirudin@mpt.gov.my
BAHAGIAN KETIRISAN HASIL
Photo Name Designation Tel Fax Email
En. Ibnu Khattab Bin Umar Penolong Akauntan W36 092901778 092901664 ibnu@mpt.gov.my
BAHAGIAN AUDIT DALAM
Photo Name Designation Tel Fax Email
Pn. Aslinda Binti Kamaluddin Penolong Juruaudit W32 092901778 092901664 aslinda@mpt.gov.my
BAHAGIAN PEROLEHAN DAN SETOR
Photo Name Designation Tel Fax Email
Pn. Norazila Binti Kabiran Penolong Pegawai Tadbir N29 092901778 092901664 norazila@mpt.gov.my
BAHAGIAN KORPORAT DAN PENGURUSAN KUALITI
Photo Name Designation Tel Fax Email
Pn. Kamisah Binti Zainal Affuad Penolong Pegawai Tadbir N32 092901778 092901664 kamisah@mpt.gov.my
BAHAGIAN PERHUBUNGAN AWAM DAN PEMBANGUNAN BELIA
Photo Name Designation Tel Fax Email
En. Muhammad Fadzri Bin Mohd Alias Penolong Pegawai Penguatkuasa KP29 092901778 092901664 fadzri@mpt.gov.my